Postime (Beiträge)

 • Urime Festa e Fitër Bajramit

  Të nderuar vëllezër dhe motra! Qendra Islame Kulturore Shqiptare ua uron gjithë besimtarëve dhe besimtareve kudo që janë Festën e Fitër Bajramit, duke e lutur Allahun xh.sh. që ai të na i pranon të gjitha ibadetet dhe punët e mira gjatë muajit Ramazan, të na ndihmojë që përherë të jemi në rrugën e drejtë të…

  Zum Beitrag

 • Nata e Kaderit

  Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xh.sh. në Kuran, në suren Kader thot: Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 1. Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. 2. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është nata e Kadrit? 3. Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë muaj. 4. Engjëjt dhe Shpirti (Xhebraili),…

  Zum Beitrag

 • Zekati dhe Sadakatulfitri

  Të nderuar vëllezër dhe motra, paqa dhe mëshira e Allhut të Gjithëmëshirshëm qoftë mbi ju. Zekati është njër nga shtyllat kryesore të Fesë Islame dhe ai ka të bëjë me detyrimin material që duhet me e krye secili musliman dhe muslimane. Secili musliman dhe muslimane e ka për detyrë me e krye këtë obligim dhe…

  Zum Beitrag

 • Vlera shumëdimensionale e agjërimit të muajit Ramazan.

  Të nderuar vëllezër dhe motra! Nuk ka dyshim se njëri nga muajt më të vlershëm ke Allahu xh.sh. ësht muaji i bekuar, Ramazani. Allahu xh.sh. atë e ka bekuar kur në këtë muaj zbriti Kurani famëlartë, udhëzim për tërë njerëzinë dhe kritere të drejtësisë në mesin e njrerëzve. Allahu xh.sh. në Kuran, kaptina 2, ajeti…

  Zum Beitrag

 • Apel për pagesën e kontributeve të ndryshme për Qendrën Islame Shqiptare në Kassel

  Të nderuar vëllezër dhe motra! Është traditë që besimtarët kontributet e tyre të ndryshme më së shumti i paguajnë gjatë muajit Ramazan, por ja siç e dimë të gjithë, për shkak të virusit korona të gjitha aktivitetet e xhamisë përkohësisht janë suspenduar dhe kontaktet fizike me besimtarët janë ndërprerë. Si rezultat i kësaj ka ardhur…

  Zum Beitrag