Forumi i Grave Muslimane

Ky Forum u krijua me iniciativën e Kryesisë së Xhamisë, për të pasur edhe gratë përfaqësueset e tyre në Xhami.

Më date 19.03.2023 u organizua manifestimi për gra, ku gratë patën mundësin të shkëmbejnë idejat dhe dëshirat e tyre për zhvillimin e aktiviteteve fetare për gra, dhe votuan edhe Kryesinë e këtij Forumi.

Kryesina e Forumit përbëhet prej:

 1. Fatlume Nuredini, kryetare
 2. Dashurie Shaini, nënkryetare
 3. Haxher Sejdini, anëtare kryesie
 4. Beslinda Ajdini, anëtare kryesie
 5. Nabile Sherifi, anëtare kryesie
 6. Naile Raimi, anëtare kryesie

Forumi i Grave Muslimane:

 • Do të jetë organ i Xhamisë Shqiptare në Kassel dhe me këtë i nënshtrohet rregullores së xhamisë
 • Përbëhet nga gratë muslimane me prejardhje të ndryshme kulturore
 • Në fokus të punës së tij qëndron fusha fetare dhe sociale
 • Financohet nga buxheti i Xhamisë Shqiptare në Kassel.

Synimet kryesore të ketij Forumi janë:

 • Përmirësimi i pjesëmarrjes së grave muslimane në xhami
 • Arsimimi i grave muslimane në fushën e Islamit
 • Organizimi i projekteve dhe manifestimeve në nivelin fetar
 • Mbështetja e grave muslimane në perceptimin e të drejtave të tyre.

Projektet e këtij Forumi

Aktivizimi i grave në xhami nëpërmjet:

 1. Mesimi fetar per Gra
  • Kurse për namaz
  • Kurse për leximin e Kur’anit
 2. Organizimi i projekteve dhe manifestimeve në nivelin fetar
  • Ligjërata islame, enkas për gratë.