Pyete hoxhën

Vizitorë të nderuar, përmes këtijë formulari ju mund t’i parashtroni pyetjet tuaja që kanë të bëjnë me fenë dhe me kulturën islame. Atyre do t’u përgjigjet imami i Xhamisë së Kasselit.

Pyetjet tuaja drejtuar imamit të xhamisë